Kompetento darba aizsardzības speciālistu sertifikācija

Saskaņā ar MK 08.09.2008. noteikumiem Nr. 723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”, darba aizsardzības speciālistam ir tiesības veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos 5 gadus no augstākās izglītības darba aizsardzībā saņemšanas brīža. Iztekot šiem 5 gadiem, darba aizsardzības vecākajam speciālistam ir jāiegūst sertifikāts, kas apliecina viņa kompetenci. Tāpat jāveic rersertifikācija, ja no iepriekšējā sertifikāta iegūšanas brīža ir pagājuši 5 gadi.

Prasības pretendentiem:

  • pretendents ir ieguvis 2. līmeņa augstāko izglītību kā darba aizsardzības vecākais speciālists;
  • pēdējo 5 gadu laikā darba aizsardzības jautājumos apmeklēti semināri, konferences ne mazāk kā 80 stundu apmērā;
  • darba stāžs darba aizsardzības jomā ne mazāk kā trīs gadi pēdējo piecu gadu laikā.

Sertifikācijas procesam netiek pielaisti kandidāti, kas pēdējo 5 gadu laikā ir trīs un vairāk reizes administratīvi sodīti par nekvalitatīvu darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu.

Lai iegūtu sertifikātu, pretendentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens, kurš sastāv no divām daļām:

  • teorētiskais pārbaudes darbs – tests, kurā iekļauti 30 jautājumi;
  • praktiskās pārbaudes darbs – trīs situāciju uzdevumi.

Eksāmenam kopējais atvēlētais laiks ir 1,5 stunda, kurā iekļauts gan teorētiskais, gan praktiskais pārbaudes darbs.

Testa jautājumi pieejami Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas mājas lapā.

Veiksmīgi nokārtojot eksāmenu, 10 darba dienu laikā tiek izsniegts sertifikāts.

Sertifikāts ir derīgs 5 gadus. Ar mūsu izdotajiem sertifikātiem Jūs variet likumīgi strādāt savā sfērā. To apliecina mums piešķirtā LATAK akreditācija ar numuru S3-474.

lvLatvian