WPQR -Metināšanas procesu sertifikācija

Esam akreditēti un piedāvājam veikt metināšanas procedūru sertifikāciju saskaņā ar šādiem standartiem:

 • LVS EN ISO 15614-1:2004 + A2:2012 Metālisko materiālu metināšanas procesu specifikācija un novērtējums – Metināšanas procedūru tests – 1.daļa: Tēraudu lokmetināšana un gāzmetināšana un niķeļa un niķeļa sakausējumu lokmetināšana
 • LVS EN ISO 15614-1:2017/A1:2019 Metālisko materiālu metināšanas procesu specifikācija un kvalificēšana. Metināšanas procedūru tests. 1.daļa: Tēraudu lokmetināšana un gāzmetināšana un niķeļa un niķeļa sakausējumu lokmetināšana. 1.grozījums (ISO 15614-1:2017/Amd 1:2019)
 • LVS EN ISO 15614-2:2005 Metālisko materiālu metināšanas procesu specifikācija un novērtējums – Metināšanas procedūru tests – 2.daļa: Alumīnija un sakausējumu lokmetināšana
 • LVS EN ISO 15614-3:2008 Metālisku materiālu metināšanas procesu specificēšana un kvalificēšana. Metināšanas procesu tests. 3.daļa: Neleģētu un mazleģētu čugunu kausēšanas metināšana
 • LVS EN ISO 15614-4:2005 + AC:2008 Metālisku materiālu metināšanas procesu specificēšana un kvalificēšana – Metināšanas procesu tests – 4.daļa: Alumīnija lējumu apdares metinājums
 • LVS EN ISO 15614-5:2004 Metināšanas procesu specifikācija un kvalifikācija metāliskiem materiāliem – Metināšanas procesu tests – 5.daļa: Titāna, cirkonija un to sakausējumu lokmetināšana
 • LVS EN ISO 15614-6:2006 Metālisko materiālu metināšanas procesu specifikācija un novērtējums. Metināšanas procesa tests. 6.daļa: Vara un tā sakausējumu lokmetināšana un gāzmetināšana
 • LVS EN ISO 15614-7:2020 Metālisku materiālu metināšanas procesu specificēšana un kvalificēšana. Metināšanas procesu tests. 7.daļa: Uzkausēšanas metināšana (ISO 15614-7:2016)
 • LVS EN ISO 15614-8:2016 Metināšanas procesu specifikācija un kvalifikācija metāliskiem materiāliem – Metināšanas procesu tests – 8.daļa: Cauruļu metināšana pie cauruļu-plākšņu savienojumiem
 • LVS EN ISO 15614-10:2005 Metālisku materiālu metināšanas procesu specificēšana un kvalificēšana – Metināšanas procesu tests – 10.daļa: Hiperbāriskā sausā metināšana
 • LVS EN ISO 15614-11:2003 Metināšanas procesu specifikācija un kvalifikācija metāliskiem materiāliem – Metināšanas procesu tests – 11.daļa: Elektronstaru un lāzerstaru metināšana
 • LVS EN ISO 15614-12:2022 Metālisko materiālu metināšanas procesu specifikācija un kvalificēšana. Metināšanas procedūras tests. 12.daļa: Punktmetināšana, rullīšmetināšana un reljefmetināšana (ISO 15614-12:2021)
 • LVS EN ISO 15614-13:2022 Metālisko materiālu metināšanas procesu specifikācija un kvalificēšana. Metināšanas procedūras tests. 13.daļa: Saspiedes sadurmetināšana un apkausējuma metināšana (ISO 15614-13:2021)
 • LVS EN ISO 17660-1:2007 “Metināšana. Stiegrojuma tērauda metināšana. 1.daļa: Slogoti metinātie savienojumi
 • LVS EN ISO 15613:2022  “Metālisku materiālu metināšanas procedūru specificēšana un novērtējums. Novērtējums uz pirmsražošanas metināšanas pārbaudes pamata (ISO 15613:2004)
 • LVS EN ISO 14555:2017 “Metināšana. Metālisko materiālu tapu lokmetināšana (ISO 14555:2017)