ISO 45001 (Darba drošības un arodveselības pārvaldība)

Darba drošības un arodveselības pārvaldības priekšrocības

Sertificēta darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēma apliecina, ka organizācija pievērš īpašu uzmanību darba drošības jautājumiem un dara vairāk nekā nosaka normatīvie akti, demonstrējot rūpes par darbiniekiem kā nozīmīgāko organizācijas resursu.