CITI PAKALPOJUMI

DATU AIZSARDZĪBA

Datu aizsardzības speciālistu apmācība
Kvalifikācijas celšanas kursi
Ārpakalpojums fizisku personu datu aizsardzībā

Lasīt vairāk

DARBA AIZSARDZĪBA

Darba aizsardzības koordinators
Darba aizsardzības sistēmas organizēšana un uzturēšana
Darba aizsardzības dokumentācijas sagatavošana
Darba vides risku novērtēšana
Laboratoriskie mērījumi

Lasīt vairāk

HACPP

HACCP procedūras un dokumentācija

Lasīt vairāk

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv