EN 1090

Lai laistu tirgū būvizstrādājumus ar CE marķējumu, ražotājiem vispirms jāapliecina būvizstrādājuma un tā ražošanas procesa kontroles atbilstība standarta LVS EN 1090-1:2009/AC:2011 „Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem” prasībām.

Tā kā slodzi nesošas tērauda un alumīnija konstrukcijas un to elementi ir bīstamas drošībai, standarts EN1090-1 nosaka, ka visam ražošanas procesam jābūt kontrolētam. Tas nozīmē, ka ražotājam ir jāapraksta un jāīsteno ražošanas procesa kontroles sistēma un jāiegūst ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts (Certificate of conformity of the Factory production control), ko izsniedz paziņotā ražošanas kontroles sertifikācijas iestāde, kurai jābūt paziņotajai institūcijai (NB – Notified Body).

Tikai pēc sertifikāta iegūšanas ražotājs ir tiesīgs sagatavot ekspluatācijas īpašību deklarāciju (DoP – Declaration of performance) un uzlikt CE marķējumu slodzi nesošām tērauda un alumīnija konstrukcijām un to elementiem. Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir juridisks dokuments, kuru ražotājs piegādā kopā ar būvizstrādājumu, laižot to ES tirgū.

Savukārt izstrādājuma standarts EN 1090-2:2008+A1:2011 “Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām” nosaka, kas ir nepieciešams, lai tērauda konstrukcijas un to elementi atbilstu noteiktajām mehāniskās stiprības, stabilitātes, lietojamības un izturīguma prasībām.

Iespējams sertificēt uzņēmumu atbilstoši standarta definētām četrām izpildes klasēm (EXC – Execution Classes):

EXC1 – piem., lauksaimniecības būves;

EXC2 – piem., dzīvojamās vai komerciālās būves;

EXC3 – piem., tilti;

EXC4 – piem., specifiskas konstrukcijas (gara laiduma tilti, stadioni utt.).

Šīs klases noteiktas, ņemot vērā konstrukcijas paredzēto izmantojumu un iespējamās tās sabrukuma sekas.

Izpildījuma klasēm EXC2, EXC3 un EXC4 visas ar metināšanu saistītas aktivitātes jākontrolē atbildīgajam Metināšanas darbu koordinatoram (RWC – Responsible Welding Coordinator).

LVS EN 1090 prasības aptver visu konstrukcijas izgatavošanas ciklu, sākot no izmantoto materiālu izsekojamības un komplektējošo detaļu apstrādes (t.sk. urbšanas, griešanas, virsmas sagatavošanas, galvanizēšanas, krāsošanas) un beidzot ar nesagraujošo testēšanu un montāžu (t.sk. ar skrūvēm, metinot, kniedējot).

Ar Eiropas Komisijas lēmumu no 2012. gada 1. jūlija visā Eiropas Savienībā par obligātu prasību kļūs tērauda un alumīnija konstrukciju marķēšana ar CE zīmi, saskaņā ar LVS EN 1090 +A1:2012, kas apliecina konstrukcijas atbilstību standartu LVS EN 1090-2:2018 un LVS EN 1090-3:2008 prasībām.

CE zīmes izmantošanas tiesības uzņēmums var iegūt sertificēšanās ceļā, saņemot paziņotās institūcijas sertifikātu par ražošanas procesa atbilstību standarta LVS EN 1090-1 prasībām.

SERTIFIKĀCIJAS CENTRS ir Eiropas Komisijas paziņotā institūcija un centram ir tiesības veikt būvizstrādājumu (tērauda un alumīnija konstrukciju) atbilstības novērtēšanu izmantojot sekojošus standartus:

LVS EN 1090-1+A1:2012 Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem.

LVS EN 1090-2:2018 Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām.

LVS EN 1090-3:2008 Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 3. daļa: Tehniskās prasības alumīnija konstrukcijām.

Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju atbilstības novērtēšanai tiek izmantota shēma 2+.

EN 1090 standarta prasības, jeb apliecinājumi: 

1) Ražošanas iekārtu saraksts ar tehnisko apkopes plānu un statusu par
apkopes izpildi
2) Darbinieku saraksts ar kompetences apliecinājumiem (diplomi,
sertifikāti utt.),  ieskaitot amata aprakstus katram amatam
3) Mēriekartu saraksts ar kalibrēšanas sertifikātiem
4) Apakšnieku saraksts ar novērtējumu. Novērtējuma procedūra vai instrukcija
5) Atbildīgais par FPC sistēmu (EN 1090) ieskaitot amata aprakstus
6) Atbildīgais par kvalitātes kontroli ieskaitot amata apraksts
7) Kvalitātes nodrošinājuma plāns ar nepiecieš. procedūrām., metināšanas
plāns, ražošanas  plāns
8) Ražošanas tehnoloģiskā shēma, instrukcijas ( piem. griešanas,
locīšanas, kval.kontroles, metināšanas, montāžas utt)
9) WPQR, WPS saraksts
10) Materiālu glabāšanas instrukcija
11) Materiālu sertifikāti
12) Kvalitātes kontroles instrukcijas
13) Neatbilstības instrukcija
14) Izsekojamības nodrošināšana. Marķēšanas un izsekojamības instrukcija
15) CE marķējuma piemērs
16) Produktu atbilstības deklarācija
17) Dokumentu un pierakstu procedūra
18) Vadības pārskats par iepr.gadu.,/dok.procedūra
19) Iekšējais audits,/dok.procedūra
20) FPC sistēmas procedūras un instrukcijas saraksts
21) Viens projekts izstrādāts saskaņā ar EN 1090
22) Citi

Nesošo tēraudu un alumīniju būvizstrādājumi, uz kurām attiecas

standarts EN 1090-1 un CE marķējums ir obligāts. Saraksts nav pilnīgs.

 1. Balkoni
 2. Balustrādes (malu aizsardzība)
 3. Balstu plāksnes uz kurām neatiecas EN 10025-1
 4. Sijas uz kurām neatiecas EN 10025-1
 5. Rāmju skavas bez ETA
 6. Stiprinājumi
 7. Nojumes, nojumes konstrukcija
 8. Podesti
 9. Šūnu sijas
 10. Jumtu un ēku apšuvuma plāksnes
 11. Grīdas apšuvuma plāksnes
 12. Kollonas
 13. Celtņa sliežu sijas
 14. Ūdens drenāžas caurules
 15. Izliektas un liektas sijas
 16. Durvju rāmji
 17. Pāļu pamati
 18. Ugunsdzēsēju kāpnes
 19. Grīdu rāmji
 20. Sijas, uz kurām neattiecas EN 10025-1
 21. Režģotas sijas un balsti
 22. Margas (malu aizsardzība)
 23. Kronšteini
 24. Pārsedzes, uz kuriem neattiecas EN 845-2
 25. Markīzes ierāmēšana
 26. Bērniņu – jumta istaba
 27. Cauruļvadi un cauruļu atbalsti konstrukcijās
 28. Plākšņu sijas (metinātas vai pieskrūvētas)
 29. Rotaļlaukumi
 30. Jumta lata
 31. Noliktavu plauktu sistēma (nesošā konstrukcija)
 32. Rampas, ja tā ir neatņema sastāvdaļa no nesošās konstrukcijas
 33. Jumta atvēršanas rāmis, ja tā ir sastāvdaļa no nesošās konstrukcijas
 34. Nosēšanās stieņi
 35. Pieslēgumi un portālu sijas
 36. Graudu uzglabāšanas torņi
 37. Kāpnes kuras neatiecas uz ETAG 008
 38. Konstrukciju tiltu elementi (cauruļu tilti, paceļamie tilti, dzelzceļu pārejas)
 39. Konstrukciju elementi ēkām
 40. Konstrukciju elementi tribīnēm un stadioniem
 41. Mūru konstrukciju elementi
 42. Konstrukciju elementi trokšņu barjerai
 43. Konstrukciju elementi torņiem un mastiem
 44. Konstrukciju elementi koka konstrukcijām bez aizdares
 45. Konstrukciju elementi kuģu piestātnēs un dokos
 46. Konstrukciju tēraudu komponenti tēraudu un betonu kompozīto konstrukcijās
 47. Konstrukciju rāmji ēku, noliktavu, skolu, slimnīcu, mājokļu, rūpniecību un lauksaimniecības ēku nojumēm
 48. Konstrukciju rāmji patversmēm
 49. Spriedzes stieņi bez ETA
 50. Cauruļveida sijas un kolonnas
 51. Fermas
 52. Sienas-atvēršanas rāmji, ja tā daļa ir no nesošās konstrukcijas
 53. Celiņi ieskaitot atvērtus grīdas režģus ja tie ir integrēti kā daļa no nesošās konstrukcijas struktūras

Tēraudu un alumīniju būvizstrādājumi, uz kuriem neatiecas EN 1090-1

un  CE marķējums nav vajadzīgs. Saraksts nav pilnīgs.

 

 1. Alumīnijs un to sakausējumi – Strukturālā produkti būvdarbiem saskaņā ar EN 15088
 2. Gultņi un tērauda izstrādājumi, kuras izmanto gultņiem atbilstoši EN 1337
 3. Kniežu komplekts
 4. Skapji kabeļiem un barošanas iekārtas
 5. Kabeļi, virves un vadi
 6. Lējumi
 7. Apšuvuma komplekti saskaņā ar ETAG 034 un attiecīgām ETN
 8. Auksti formētas tērauda caurules saskaņā ar EN 10219-1
 9. Sastāvdaļas piekaramajiem griestiem
 10. Ārējā siena atbilstoši EN 13830
 11. Durvis
 12. Deformācijas šuves autoceļu tiltiem saskaņā ar ETAG 032 un attiecīgām ETN
 13. Ārējās žalūzijas saskaņā ar EN 13561
 14. Žogi un margas
 15. Karogu masti
 16. Kalumi
 17. Pamatu skrūves
 18. Brīvstāvoša tērauda dūmeņi atbilstoši EN 13084-7
 19. Pilnbalstāmas metāla loksnes jumta segumam, apšuvumu un odere atbilstoši EN 14783
 20. Vārti
 21. Mūra kronšteini saskaņā ar EN 845-1
 22. Karsti apstrādātas tērauda caurules saskaņā ar EN 10210-1
 23. Karsti velmētas tēraudu plakanie izstrādājumi un sekcijas saskaņā ar EN 10025-1
 24. Rūpniecības, komerciālo telpu un garāžu durvis un vārti – bez ugunsizturības un dūmu kontroles atbilstoši EN 13241-1,
 25. Kāpnes
 26. Zibensnovedēji  atbilstoši EN 40-5
 27. Mūru pārsedzes saskaņā ar EN 845-2
 28. Mūra sienu  enkuri atbilstoši EN 845-1
 29. Metāla enkurstiegras betonam saskaņā ar ETAG 001 un attiecīgām ETN
 30. Metāla enkurstiegras mūrim saskaņā ar ETAG 029 un attiecīgām ETN
 31. Metāla dūmvadi saskaņā ar EN 1856-1
 32. Metāla karkasa būvkonstrukciju komplektiem atbilstoši ETAG 025 un attiecīgām ETN
 33. Metāla karkasa konstrukciju elementi ģipškartonam saskaņā ar EN 14195
 34. Metāla oderējumi dūmvadiem saskaņā ar EN 1856-2
 35. Saskrūvējumi ar iepriekš neslogotām bultskrūvēm atbilstoši EN 15048
 36. Metāla ornamenti
 37. Ieeju durvis rūpniecības, tirdzniecības, garāžu durvis un atveramie logi – produktu standarts,veiktspējas raksturlielumi – ugunsdrošības  un /vai dūmu kontroles raksturlielumi atbilstoši pēc prEN 16034
 38. Cauruļvadi un caurules
 39. Saliekamo būvkonstrukciju vienības saskaņā ar ETAG 023 un attiecīgām ETN
 40. Saliekamo kāpņu komplekti saskaņā ar ETAG 008 un attiecīgām ETN
 41. Saliekamās tērauda un nerūsējošā tērauda stiepļu trošu sistēmas ar ETA
 42. Saliekamās stieņu sistēmas ar ETA
 43. Augstas stiprības skrūvsavienojumu elementu komplekti metāla konstrukciju iepriekšējai savilkšanai atbilstoši EN 14399-1
 44. Balsta konstrukcijas (neietverot spiedientvertnes)
 45. Margas vai gulšņi priekš dzelzceļa sistēmām
 46. Ceļu margas, barjeras, saskaņā ar EN 1317-5
 47. Jumta drošības produkti iesk . jumta kāpnes un tiltiņi
 48. Sastatnes
 49. Skulptūras
 50. Pašskrūvējošās skrūves
 51. Pašbalstītas izolācijas paneļi ( sendviča paneļi ) saskaņā ar EN 14509
 52. Nesošā metāla loksnes jumtam , apšuvuma un uzliku atbilstoši EN 14782 , ko izmanto III strukturālās klasei, kā noteikts EN 1993-1-3 un EN 1999-1-4 .
 53. Rievkonstrukcijas saskaņā ar EN 10248-1 un prEN 10249-1
 54. Žalūzijas atbilstoši EN 13659
 55. Nerūsējošā tērauda loksnes saskaņā ar EN 10088-4
 56. Nerūsējošā tērauda stieņi, stieples, profili saskaņā ar EN 10088-5
 57. Tērauda un alumīnija detaļas, uz kurām attiecas direktīva par mašīnām
 58. Tērauda liešana uz strukturālo izmantošanu saskaņā ar EN 10340
 59. Tēraudi rūdīšanai un būvniecībai paredzēto saskaņā ar EN 10343
 60. Tērauda pārsedzes atbilstoši EN 845-2
 61. Konstrukciju elementi celtņiem
 62. Konstrukciju elementi ārzonas konstrukcijām
 63. Konstrukciju elementi vēja turbīnu torņiem
 64. Rezervuāri saskaņā ar EN 12285-2
 65. Tradicionālās amatniecības veidi un nenesošās daļas (pastkastīte, velosipēdu rāmis, vēja rādītājs)
 66. Vertikāli nostiprinātas stacionāras ceļa zīmes saskaņā ar EN 12899-1