No 30.09.2019 Sertificēšanas birojs pārtrauc savu darbību.

Par sertificēšanas biroja darbības izbeigšanuSertificēto personu reģistrs
+371 26332356
sb@abc.edu.lv
Blaumaņa iela 5A-5, Rīga, LV-1011