Zināšanas. Pieredze. Attīstība.

Personāla sertificēšana darba aizsardzības, ēku energoefektivitātes un mērniecības jomās.

Akreditēta personāla sertificēšanas institūcija
2010. gada 25. februārī. Reģistrācijas Nr.S3-420.