Metināšanas procesu sertifikācija (WPQR) EN 15614 UN CITI

Esam akreditēti un piedāvājam veikt metināšanas procedūru sertifikāciju saskaņā ar šādiem standartiem:

  • LVS EN ISO 15614-1:2004 /A2:2012 Metālisko materiālu metināšanas procesu specifikācija un novērtējums. Metināšanas procedūru tests. 1. daļa: Tēraudu lokmetināšana un gāzmetināšana un niķeļa un niķeļa sakausējumu lokmetināšana. 2. grozījums (ISO 15614-1:2004/Amd 2:2012)
  • LVS EN ISO 15614-2:2005 Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem – Metināšanas procedūras tests – 2.daļa: Alumīnija un tā sakausējumu lokmetināšana
  • LVS EN ISO 15614-7:2017 Metālisku materiālu metināšanas procesu specificēšana un kvalificēšana. Metināšanas procesu tests. 7.daļa: Pārlaidummetināšana (ISO 15614-7:2016)
  • LVS EN ISO 17660-1:2007 Metināšana. Stiegrojuma tērauda metināšana. 1.daļa: Slogoti metinātie savienojumi
  • LVS EN ISO 15613:2004 Metālisku materiālu metināšanas procedūru specificēšana un novērtējums – Novērtējums uz pirmsražošanas metināšanas pārbaudes pamata
  • LVS EN ISO 14555:2017 Metināšana. Metālisko materiālu tapu lokmetināšana (ISO 14555:2014)
lvLatvian