Logo lietošana

SERTIFIKĀCIJAS ZĪMJU LIETOŠANAS VADLĪNIJAS

rev. 2022

IEVADS

SIA “Sertifikācijas centrs izsniegtais sertifikāts ir būtisks jūsu uzņēmuma starptautisks atpazīšanas rīks, un tas uzskatāms par uzņēmuma vērtību palielinošu elementu. Sertificējot vadības sistēmu vai procesu, jūs iegūstat apliecinājumu par biznesa praksi, kas atpazīstami visā pasaulē.

Sertifikācijas zīmes ir paredzētas klientiem, kuri ir novērtēti un sertificēti atbilstoši noteikta standarta prasībām. Mēs aicinām jūs lietot sertifikācijas zīmi(-es) pēc iespējas plašāk un dažādos veidos.

Lai izvietotu sertifikācijas zīmes uz uzņēmuma brošūrām, kancelejas precēm, transporta līdzekļiem, digitālajā vidē un citiem vizuālajiem materiāliem, ir jāievēro sertifikācijas zīmju lietošanas vadlīnijas.

Mūsu sertifikācijas zīmes un apzīmējumi ir saistīti tikai ar sniegtajiem sertifikācijas pakalpojumiem. Šīs sertifikācijas zīmes neattiecas uz tādiem pakalpojumiem kā apmācības, testi vai citi pakalpojumi, ko esat saņēmuši no SIA “Sertifikācijas centrs”.

SERTIFIKĀCIJAS ZĪMES

Vadības sistēmas standartu sertifikācijas zīme ir taisnstūra forma.

Sertifikācijas zīmes sastāv no SIA “Sertifikācijas centrs” logo un informācijas par sertificēto standartu vai standartiem, pēc kura ir sertificēts uzņēmums.

Sertifikācijas zīme, ja uzņēmums ir sertificēts tikai pēc viena standarta
Gadījumos, kad uzņēmums ir sertificēts pēc 2 vai vairāk standartiem.

Piezīme: vienā sertifikācijas zīmē var norādīt ne vairāk kā 3 standartus.

KRĀSAS

SIA „Sertifikācijas centrs” sertifikācijas zīmes ir atļauts lietot šādās krāsu kombinācijās:

ZILS –
RGB PANTONE CMYK HEX
R3 G66 B133 2154 C C98 M50 Y0 K48 #034285
PELĒKS –
RGB PANTONE CMYK HEX
R112 G112 B112 424 C C0 M0 Y0 K56 #707070
Sertifikācijas zīme jāizmanto uz balta vai gaiša fona, tā, lai teksts būtu skaidri salasāms un nepārprotams.

SERTIFIKĀCIJAS ZĪMJU IZMĒRI

Jūs varat izmantot Sertifikācijas centrs zīmi mazākos izmēros un šaurāku, nekā oriģināli paredzēts, taču ņemiet vērā zemāk rakstītās norādes par minimālo izmēru, kādā iespējams lietot šo zīmi, lai tā nezaudētu savu kvalitāti.

No sertifikācijas zīmes malām obligāti jāievēro vismaz 2 mm atkāpe uz visām pusēm, lai tiktu saglabāta sertifikācijas zīmes oriģinalitāte un drošums. Sertifikācijas zīmi nedrīkst pārklāt vai aizklāt ar citu tekstu, simboliem vai attēliem.

Minimālais sertifikācijas zīmes izmērs drukāšanai ir 3 cm x 2,45 cm.

Minimālais sertifikācijas zīmes lietošanai digitālajā vidē ir 5,5 cm x 4,66 cm.

3 cm

Drukas minimālie izmēri:

2,45 cm
5,5 cm

Digitālā vidē minimālie izmēri:

4,66 cm

SERTIFIKĀCIJAS ZĪMJU LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Sertifikācijas zīmes lietot drīkst tikai sertificēti SIA Sertifikācijas centrs klienti.

Tabulā Nr. 1 ir norādīti sertifikācijas zīmes formāti, kā tos atļauts lietot, iedalot tās divās kategorijās / versijās – x1 un x2.

SERTIFIKĀCIJAS ZĪMES UZ PRODUKTIEM UN IEPAKOJUMIEM

Sertifikācijas zīmes nedrīkst lietot uz produkta vai primārā iepakojuma.

SEKUNDĀRAIS IEPAKOJUMS, PIEGĀDES IEPAKOJUMA KASTES

Sertifikācijas zīmes drīkst lietot uz sekundāro iepakojumu un piegādes iepakojuma kastēm, kā piemēram, uz tiem, kuri nav sasnieguši gala patērētāju, nodrošinot skaidru paziņojumu blakus sertifikācijas zīmei. Paziņojumam ir jābūt šādam: Šis produkts tika ražots uzņēmumā, kurš ir sertificēts atbilstoši xxx (kvalitātes, vides utml.) vadības sistēmai un atbilst xxx (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 utml.) prasībām. Piemērs: „Šis produkts tika ražots uzņēmumā, kura kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 prasībām.”.

Atļautais formāts: x2

SERTIFIKĀCIKAS ZĪMES UZ CITIEM MATERIĀLIEM

Jūs drīkstat lietot sertifikācijas zīmes uz dažāda veida reprezentatīvajiem materiāliem. Tie nedrīkst radīt iespaidu, ka sertifikācijas attiecas uz ko citu kā sertificēto darbības jomu. Sertificētā darbības joma ir norādīta uz uzņēmuma izdotā sertifikāta.

KANCELEJAS PRECES

Sertifikācijas zīmes var tikt izvietotas uz veidlapu galvenēm / kājenēm, aploksnēm,

vizītkartēm, komplimentu formām, rēķiniem, ja tās tiek lietotas kopā ar paša klienta logo vai preču zīmi.

Atļautā versija: x1.

Kad zīmes lieto uz priekšmetiem, tad zīmes izmērs nedrīkst pārsniegt 75% no klienta logo izmēriem (sertifikācijas zīmei ir jābūt mazākai). Kā arī jāņem vērā sertifikācijas zīmes minimālā izmēra ierobežojumus.

REKLĀMAS MATERIĀLI

Sertifikācijas zīmes drīkst lietot reklāmās, rakstos, brošūrās, mājaslapās, izstāžu vizuālajos materiālos, kā arī izstādes baneros, ja tās tiek lietotas kopā ar paša klienta logo vai preču zīmi.

Atļautā versija: x1.

Kad zīmes lieto uz priekšmetiem, tad zīmes izmērs nedrīkst pārsniegt 75% no klienta logo izmēriem (sertifikācijas zīmei jābūt mazākai). Jāņem vērā arī sertifikācijas zīmes minimālā izmēra ierobežojumus.

IZKĀRTNES

Sertifikācijas zīmes drīkst lietot uz ēku zīmēm, karogiem, transportlīdzekļiem, ja tās tiek lietotas kopā ar paša klienta logo vai preču zīmi.

Atļautā versija: x1

Kad zīmes lieto uz priekšmetiem, tad zīmes izmērs nedrīkst pārsniegt 75% no klienta logo izmēriem (sertifikācijas zīmei jābūt mazākai). Jāņem vērā arī sertifikācijas zīmes minimālā izmēra ierobežojumus.

IZMĒRS

Sertifikācijas zīmes izmērs var tikt pielāgots atbilstoši priekšmetiem, uz kuriem tās izvieto. Tām vienmēr jāsaglabā sākotnējās proporcijas, kā arī tās nedrīkst būt mazākas par minimālo izmēru.

Turklāt papildus minimālā izmēra ierobežojuma prasībām, lietotājam ir jāņem vērā nosacījumi attiecība uz viņa paša uzņēmuma logo, atrodoties blakus sertifikācijas zīmēm

PĀRVEIDOŠANA

Aizliegts veikt jebkādus labojumus sertifikācijas zīmes dizainā.

Tabula Nr. 1

Versija Lietojuma veids Sertifikācijas zīme
x1 Biroja kancelejas preces

Reklāmas materiāli

Ēkas, transporta līdzekļi un karogi

x2 Sekundārais iepakojums Šis produkts tika ražots uzņēmumā, kura kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 prasībām.

PAPILDUS LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

  • Zīmes var lietot tikai tad, kad SC ir izsniegusi vadības sistēmas sertifikātu.
  • Zīmes drīkst lietot tikai saskaņā ar vadlīnijām un ar tām saistītajiem pielikumiem vai papildinājumiem.
  • Zīmes nedrīkst lietot maldinošā veidā vai radot iespaidu, ka tās attiecas uz jebko citu kā shēmu un darbības jomu uz ko ir iegūta sertifikācija. Piemēram, ja jūs izvietojat sertifikācijas zīmes grupu uzņēmuma mājaslapā, kur tikai viens uzņēmums ir sertificēts, tad zīmēm blakus ir jābūt norādei, kas paskaidro, kurš uzņēmums no grupas ir sertificēts.
  • Pēc SC pieprasījuma, sertifikācijas zīmju lietotājiem jāpārtrauc zīmju lietošana, ja SC uzskata, ka zīmes lietojums ir nekorekts (atrunāts līgumā).
  • Sertifikāta apturēšanas vai izbeigšanas gadījumā (atrunāts līgumā), sertifikācijas zīmju lietotājam nekavējoties jāpārtrauc to lietošana un izplatīšana, kā arī jāizņem no vietnēm, kur tās bija izvietotas.
  • Lietojot sertifikācijas zīmes, lietotājs piekrīt ievērto iepriekš minētos nosacījumus. Nosacījumu neievērošanas gadījumā var tikt pārtraukts sertifikāts un uzsāktas tiesiskas darbības (atrunāts līgumā).
lvLatvian