LICENCES

Aktuālās SIA “Sertifikācijas centrs” akreditācijas atrodamas LATAK mājaslapā: https://ai.latak.gov.lv/index.php?lang=lv

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv