Pirmās palīdzības apmācības

Pirmās palīdzības apmācības sniedz zināšanas par Pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, rīcību dzīvības glābšanas situācijās un praktiskās iemaņas tās realizēšanā.

Apmācības tiek organizētas un veiktas atbilstoši 14.08.2012. MK noteikumiem Nr. 557 “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā”.

Galvenās nodarbību tēmas:

 • Rīcība negadījuma vietā
 • steidzams izsaukums
 • ABC shēma un demonstrējums
 • šoks
 • dzīvībai bīstama asiņošana
 • termiskie un ķīmisku vielu izraisīti bojājumi
 • traumas t.sk. elektrotraumas
 • slīkšana
 • dzīvnieku radīti bojājumi
 • cietušā transportēšana
 • slimības
 • glābēja drošība
 • pirmās palīdzības aptieciņas saturs.

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv