Metinātāju sertificēšana

Kā neatkarīgu trešo personu organizāciju mēs sertificējam cilvēkus, sniedzot objektīvu un neatkarīgu profesionāļu prasmju novērtējumu. Personu sertifikācija tiek veikta saskaņā ar standartu un noteikumu prasībām, kas uzņēmumiem dod iespēju pastāvīgi uzlabot pakalpojumu un produktu kvalitāti.

Veiksmīgi izpildot sertifikācijas procesā noteiktās prasības, sertificētā persona saņems starptautiski atzītu kvalifikācijas sertifikātu.

Viens no priekšnoteikumiem jebkura augstas drošības produkta ražošanai ir sertificētu metinātāju un cietlodētāju izmantošana atbilstoši produkta īpašajām vajadzībām.

Metinātāju un cietlodētāju kvalifikācija ir process, kura laikā saskaņā ar obligāto starptautisko standartu prasībām tiek noteikts, vai kvalifikācija atbilst attiecīgā produkta ražošanas prasībām.

Sertifikācijas eksāmena laikā metinātājs vai cietlodētājs demonstrē savas praktiskās iemaņas. Kvalifikācijas eksāmena laikā tika ņemti vērā visi apstākļi, kas saistīti ar plānoto darbu, t.sk. metāla materiālu zīmols, to īpašības, biezums, metodes un citi parametri.

Mūsu centru, saskaņā ar Eiropas standarta EN ISO / IEC 17024 prasībām, ir akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK, tas ir kompetents apliecināt metinātāju profesionālo kompetenci saskaņā ar EN ISO 9606 standartu un sertificēt cietlodētāju profesionālo kompetenci saskaņā ar EN 13585 standartu.

Metināšanas un cietlodēšanas kvalitātes nodrošināšana sastāv no vairākiem posmiem, no kuriem viens ir metinātāju, metināšanas operatoru un cietlodētāju kvalifikācija, kuras mērķis ir standartizēt metinātāju un cietlodētāju kompetenci.

Metinātājs un cietlodētājs ir apstiprināts metināšanas un cietlodēšanas iekārtām zem spiediena saskaņā ar ES direktīvu 2014/68 / ES.

Metinātāja un cietinātāja sertifikāts ir derīgs 3 gadus, metināšanas operatoriem un metināšanas ierīču regulētājiem – 5 gadus. Mūsu sertifikāts ir piemērots jebkura veida izstrādājumu metināšanai. Sertifikāts ir derīgs visā Eiropas Savienībā.

Sākot ar 08.05.2024. pieteikumus uz sertifikāciju nepieņemam!