Lapas

ISO 9001

Kvalitātes pārvaldības sistēmas priekšrocības

Ieviešot un sertificējot kvalitātes pārvaldības sistēmu, organizācija nosaka savas darbības procesus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu klientu prasībām atbilstošus pakalpojumus un preces. Kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikāts apliecina, ka organizācijā ir noteikta kārtība, kā tiek izpildītas klienta prasības, sākot ar pasūtījumu pieņemšanu līdz tā izpildei.

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv