HACCP audits

HACCP sertifikāts – pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēma, drošas un nekaitīgas pārtikas apritei.

HACCP sistēma nosaka kritiskos kontroles punktus un bīstamības analīzei, novēršot nepareizas ražošanas risku. Tādā veidā uzņēmumā samazinot ražošanas izmaksas.


HACCP sertifikāts ļauj palielinās uzņēmuma konkurētspēju un rada iespēju piesaistīt jaunus klientus starptautiskajā arēnā.

Prasības HACCP sistēmas sertificēšanai:

 • Par HACCP sistēmu atbildīgo noteikšana
 • Produkta identifikācija
 • Pārtikas biznesa procesu izveidošana
 • Biznesa procesu pārbaude
 • Bīstamības riska novērtējums
 • Noteikt CCP punktus
 • Noteikt, kā CCP tiks veiktas uzraudzības darbības
 • Korektīvo darbību identificēšana neatbilstībām saistībā ar pārtikas  nekaitīguma darbībām
 • Uzņēmējdarbības procedūru noteikšana
 • Instrukciju izveidošana
 • Dokumentu un reģistrācijas sistēmas izveidošana un piemērošana
 • Pieteikšanās sertifikātu organizācijā
 • HACCP audita dienas plānošana
 • Audita veikšana
 • Neatbilstību novēršana, ja tādas ir, Haccp audita laikā
 • HACCP sertifikāta sagatavošana un apstiprināšana

HACCP sistēmu var viegli integrēt ar citām kvalitātes vadības sistēmām, taču HACCP standarts nav ISO standarts un HACCP sistēma nav starptautiski akreditēta.