Bioloģisko lauksaimniecību sertificēšana

Esam akreditēti veikt bioloģisko lauksaimniecību sertifikāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, taču vēl kārtojam formalitātes ar Pārtikas veterināro dienestu, lai būtu pilntiesīgi piedāvāt sertifikāciju.

Ikvienam, kurš vēlas uzsākt bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanu, ir jāievēro normatīvo aktu prasības un jākļūst par daļu no bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmas. Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas sertifikācija apliecina saražotās produkcijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas standartiem.