Pirmās palīdzības apmācības

Pirmās palīdzības apmācības sniedz zināšanas par Pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, rīcību dzīvības glābšanas situācijās un praktiskās iemaņas tās realizēšanā.

Apmācības tiek organizētas un veiktas atbilstoši 14.08.2012. MK noteikumiem Nr. 557 “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā”.

Galvenās nodarbību tēmas:

 • Rīcība negadījuma vietā
 • steidzams izsaukums
 • ABC shēma un demonstrējums
 • šoks
 • dzīvībai bīstama asiņošana
 • termiskie un ķīmisku vielu izraisīti bojājumi
 • traumas t.sk. elektrotraumas
 • slīkšana
 • dzīvnieku radīti bojājumi
 • cietušā transportēšana
 • slimības
 • glābēja drošība
 • pirmās palīdzības aptieciņas saturs.
lvLatvian