ISO 9001

Kvalitātes pārvaldības sistēmas priekšrocības

Ieviešot un sertificējot kvalitātes pārvaldības sistēmu, organizācija nosaka savas darbības procesus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu klientu prasībām atbilstošus pakalpojumus un preces. Kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikāts apliecina, ka organizācijā ir noteikta kārtība, kā tiek izpildītas klienta prasības, sākot ar pasūtījumu pieņemšanu līdz tā izpildei.