PAR MUMS

Par mums

SIA Sertifikācijas centrs ir dibināts 2012. gadā, lai sniegtu visa veida kvalitatīvas sertifikācijas pakalpojumus uzņēmumiem.

Mūsu firma veic sertifikāciju dažādās jomās:
• metinātāju sertifikācija nereglamentēta sfērā saskaņā ar ISO 9606;
• metinātāju sertifikācija reglamentajā sfērā sfērā saskaņā ar EN 287;
• metināšānas procesu sertitifikācija saskaņā ar EN 15614; ISO 17660-1; ISO 15613; ISO 14555
• metināšanas operatoru un metināšanas iekārtu iestatītāju kvalifikācijas pārbaude metālisku materiālu mehanizētai un automatizētai metināšanai ISO 14732;
• metināšanas ražotnes sertifikācija saskaņā ar ISO 3834;
• CE marķējums metāla konstrukcijām saskāņā ar LVS EN 1090-2:2018
• CE marķējums brīvi stāvoši dūmeņi saskāņā ar EN 13084;
• kompetento darba aizsardzības speciālistu sertifikācija;
• ģeodēzijas speciālistu sertifikācija;
• zemes ierīkotāju speciālistu sertifikācija;
• zemes kadastrālās uzmērīšanas speciālistu sertifikācija.
• elektrodrošības grupu piešķiršana.
• kvalitātes vadības, pārvaldības sistēmu sertifikācija.
• ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 sertifikācija.
• elektrodrošības grupu piešķiršana.

Papildus iepriekš minētajam veicam trešās puses auditus metālapstrādes uzņēmumos, piesaistot kvalificētus ekspertus.

Kopš 2013. gada SIA Sertifikācijas centrs ir Labklājības ministrijas paziņotā kompetentā institūcija darba aizsardzībā. Piedāvājam pilna spektra darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumus.

Nodrošinam pilna spektra fizisko personu datu aizsardzības pakalpojumus – auditu, ieviešanu, uzturēšanu, ietekmes novērtējumu, kā arī veicam apmācību fizisko personu datu aizsardzības speciālistu tālākai sertifikācija Datu Valsts Inspekcijā.

SIA Sertifikācijas centrs atbilstošās jomās ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK, sīkāk skatīt sadāļā „pakalpojumi”, kā arī ir Eiropas Komisijas paziņota (notificēta) institūcija sekojošās sfērās:
-spiedieniekārtas direktīva PED 2014/68/ES;
-regula 305/2011 par būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumiem.

Detalizētu izklāstu iespējams atrast Eiropas Komisijas oficiālajā mājas lapā, notificēto institūciju sadaļā NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System. Mūsu notificētās institūcijas numurs ir 2518 , līdz ar to sertifikātus atzīst visās Eiropas Savienības valstīs.

SIA Sertifikācijas centrs par savu partneri ir izvēlējušies vairāk nekā 700 Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas un Somijas uzņēmumi un organizācijas.


MISIJA

Mūsu uzņēmuma misija ir nodrošināt profesionālus, uzticamus un efektīvus pakalpojumus produktu, speciālistu un pārvaldības sistēmu sertificēšanā. Mēs vēlamies palīdzēt uzņēmumiem un speciālistiem sasniegt augstus kvalitātes standartus, veicināt darbības efektivitāti un konkurētspēju, kā arī sekmēt ilgtspējīgu attīstību visās nozarēs.

VĪZIJA

Mūsu vīzija ir kļūt par vadošo sertifikācijas centru, kas iegūst starptautisku atpazīstamību un uzticību. Mēs vēlamies būt uzņēmumu un speciālistu pirmā izvēle, kad runa ir par produktu, speciālistu un pārvaldības sistēmu sertificēšanu. Mūsu centrs būs pazīstams ar izcilību, objektivitāti un efektivitāti sertifikācijas procesā, nodrošinot klientiem uzticību un konkurētspēju globālā tirgū.

Mēs īstenojam savu vīziju, nodrošinot augstus standartus un izmantojot labākos profesionāļus sertifikācijas nozarē. Ar mūsu zināšanām un pieredzi, mēs palīdzam uzņēmumiem paaugstināt to efektivitāti, uzlabot darbību kvalitāti un nodrošināt atbilstību starptautiskajiem standartiem un prasībām.

Kopumā, mūsu misija ir nodrošināt augstas kvalitātes sertifikācijas pakalpojumus uzņēmumiem, savukārt vīzija ir kļūt par uzticamu un atzītu sertifikācijas centru, kas iegūst starptautisku atpazīstamību un palīdz uzņēmumiem veidot veiksmīgu un ilgtspējīgu darbību.

KVALITĀTES POLITIKA

Mēs, SIA “Sertifikācijas centrs”, apņemamies nodrošināt augstu kvalitāti visos mūsu darbības posmos, lai apmierinātu mūsu klientu vajadzības un prasības. Mūsu kvalitātes politika balstās uz sekojošiem pamatprincipiem:

  1. Klientu apmierinātība: Mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt klientu apmierinātību, nodrošinot pakalpojumu izcilību un atbilstību visiem attiecīgajiem standartiem un normatīvajiem aktiem. Mēs cenšamies izprast klientu vajadzības, sniegt profesionālu atbalstu un veikt visus sertifikācijas procesus objektīvi un taisnīgi.
  2. Izcilība un kompetence: Mēs tiecamies pēc izcilības visās mūsu darbības jomās. Lai to sasniegtu, mēs nodrošinām, ka mūsu speciālisti ir augsti kvalificēti, turpina savu profesionālo attīstību un ir labi informēti par jaunākajām praksēm un tehnoloģijām sertifikācijas nozarē.
  3. Objektivitāte un ticamība: Mēs īstenojam visus sertifikācijas procesus objektīvi, neatkarīgi un saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem un prasībām. Mūsu darbība balstās uz ticamību, godīgumu un neitrālo vērtējumu, nodrošinot klientiem uzticību un pārredzamību.
  4. Nepārtraukta uzlabošana: Mēs pastāvīgi strādājam pie savas darbības uzlabošanas. Aktīvi vērtējam un novērtējam mūsu procesus, procedūras un kvalitātes standartus, lai nodrošinātu efektivitāti, efektivitāti un pielāgojamību mainīgajām vajadzībām un prasībām sertifikācijas nozarē.
  5. Resursu optimizācija: Mēs rūpīgi plānojam un izmantojam mūsu resursus, tostarp darbaspēku, tehnoloģijas un infrastruktūru, lai nodrošinātu efektīvu darbību. Mēs arī vēlamies samazināt negatīvo ietekmi uz vidi un veicināt ilgtspējīgu praksi savā darbībā.

Šī kvalitātes politika ir izklāstīta un saprotama visiem mūsu darbiniekiem un iesaistītajām personām. Mēs aktīvi īstenojam šos principus un veicam nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu augstu kvalitāti un klientu uzticību.

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv