PAR MUMS

Par mums

SIA Sertifikācijas centrs ir dibināts 2012. gadā, lai sniegtu visa veida kvalitatīvas sertifikācijas pakalpojumus uzņēmumiem.

Mūsu firma veic sertifikāciju dažādās jomās:
• metinātāju sertifikācija nereglamentēta sfērā saskaņā ar ISO 9606;
• metinātāju sertifikācija reglamentajā sfērā sfērā saskaņā ar EN 287;
• metināšānas procesu sertitifikācija saskaņā ar EN 15614; ISO 17660-1; ISO 15613; ISO 14555
• metināšanas operatoru un metināšanas iekārtu iestatītāju kvalifikācijas pārbaude metālisku materiālu mehanizētai un automatizētai metināšanai ISO 14732;
• metināšanas ražotnes sertifikācija saskaņā ar ISO 3834;
• CE marķējums metāla konstrukcijām saskāņā ar LVS EN 1090-2:2018
• CE marķējums brīvi stāvoši dūmeņi saskāņā ar EN 13084;
• kompetento darba aizsardzības speciālistu sertifikācija;
• ģeodēzijas speciālistu sertifikācija;
• zemes ierīkotāju speciālistu sertifikācija;
• zemes kadastrālās uzmērīšanas speciālistu sertifikācija.
• elektrodrošības grupu piešķiršana.
• kvalitātes vadības, pārvaldības sistēmu sertifikācija.
• ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 sertifikācija.
• elektrodrošības grupu piešķiršana.

Papildus iepriekš minētajam veicam trešās puses auditus metālapstrādes uzņēmumos, piesaistot kvalificētus ekspertus.

Kopš 2013. gada SIA Sertifikācijas centrs ir Labklājības ministrijas paziņotā kompetentā institūcija darba aizsardzībā. Piedāvājam pilna spektra darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumus.

Nodrošinam pilna spektra fizisko personu datu aizsardzības pakalpojumus – auditu, ieviešanu, uzturēšanu, ietekmes novērtējumu, kā arī veicam apmācību fizisko personu datu aizsardzības speciālistu tālākai sertifikācija Datu Valsts Inspekcijā.

SIA Sertifikācijas centrs atbilstošās jomās ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK, sīkāk skatīt sadāļā „pakalpojumi”, kā arī ir Eiropas Komisijas paziņota (notificēta) institūcija sekojošās sfērās:
-spiedieniekārtas direktīva PED 2014/68/ES;
-regula 305/2011 par būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumiem.

Detalizētu izklāstu iespējams atrast Eiropas Komisijas oficiālajā mājas lapā, notificēto institūciju sadaļā NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System. Mūsu notificētās institūcijas numurs ir 2518 , līdz ar to sertifikātus atzīst visās Eiropas Savienības valstīs.

SIA Sertifikācijas centrs par savu partneri ir izvēlējušies vairāk nekā 700 Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas un Somijas uzņēmumi un organizācijas.

Mūsu kompānija nodarbina kompetentus speciālistus visās mūsu sertifikācijas jomās un darba aizsardzībā, kas ļauj mums sniegt pilnīgas konsultācijas šajās jomās un nodrošināt pakalpojumus atbilstoši Eiropas kvalitātes prasībām.

lvLatvian