EN ISO 3834 – Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausējummetināšanai

Mūsdienās uzņēmumiem, sadarbojoties ar ārvalstu pasūtītājiem, kā arī Latvijā strādājošām firmām, aktuāli kļūst sertificēt uzņēmumu saskaņā ar LVS EN ISO 3834 standarta prasībām. Starptautiskā kvalitātes vadības un nodrošināšanas sistēma ražotnēs, kurās tiek pielietota metināšana, paredz LVS EN ISO 3834 standarta izmantošanu, kas reglamentē nepieciešamo produkcijas kvalitātes līmeni, kā arī tiek lietota, lai noteiktu nepieciešamās pārbaudes un procedūras. Atbilstošas metinātu izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanai nepieciešama minētā kvalitātes sistēma. Šī sistēma nodrošina metināšanas un ar to saistīto procesu kontroli.

LVS EN ISO 3834 standarts ir paredzēts metālisko materiālu kausēšanas metināšanai un tās piemērošana ir neatkarīga no ražotās produkcijas veida. Šī standarta principi un tā detalizētās prasības ir būtiskas metināšanā un ar metināšanu saistītos procesos.

Viens no LVS EN ISO 3834 uzdevumiem ir noteikt prasības metināšanas jomā, lai līgumslēdzēju pusēm nav to jādara pašām. Atsaucei uz konkrētu LVS EN ISO 3834 daļu jābūt pietiekamai, lai pierādītu ražotāja spēju kontrolēt metināšanas aktivitātes tam darba veidam, kas konkrētā gadījumā tiek veikts.

Standarts nosaka kvalitātes prasības metināšanai gan ražotnēs, gan arī uz vietas objektos un ir piemērots, kad nepieciešams pierādīt izgatavotāja spēju ražot metinātas konstrukcijas saskaņā ar noteiktiem kritērijiem, tāpat to var arī izmantot kā pamatu, lai novērtētu ražotāja metināšanas kvalitātes kritērijus un ievērotos pasākumus.

Metinātu produktu īpašības pilnībā nevar konstatēt tos pārbaudot vien, jo kvalitātes nodrošināšanu var apliecināt tikai kontrolējot visu ražošanas procesu. Ja ražošanas procesi metināšanā tiek kontrolēti saskaņā ar LVS EN ISO 3834 standartu tad tiek atzīts, ka kvalitāte metinājuma gala produktam atbilst noteiktiem kritērijiem.

Piedāvājam veikt metināšanas ražotnes sertifikāciju saskaņā ar ISO 3834 standartu:

  • LVS EN ISO 3834-1:2006 Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai. 1.daļa: Atbilstoša līmeņa kvalitātes prasību atlases kritēriji
  • LVS EN ISO 3834-2:2006 Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai. 2.daļa: Visaptverošas kvalitātes prasības
  • LVS EN ISO 3834-3:2006 Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai. 3.daļa: Standarta kvalitātes prasības