Brīvi stāvošu dūmeņu marķēšana ar CE zīmi EN 13084

Eiropas Savienībā obligāta prasība ražotājiem ir brīvi stāvošu dūmeņu marķēšana ar CE zīmi, saskaņā ar LVS EN 13084-7 standarta prasībām. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula nr.305/2011 (2011.gada 9.marts) nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus.

CE zīmes izmantošanas tiesības uzņēmums var iegūt sertificēšanās ceļā, saņemot paziņotās institūcijas sertifikātu par ražošanas procesa atbilstību standarta LVS EN 13084-7 prasībām.

SERTIFIKĀCIJAS CENTRS ir Eiropas Komisijas paziņotā institūcija un centram ir tiesības veikt būvizstrādājumu (brīvi stāvošu dūmeņu) atbilstības novērtēšanu izmantojot sekojošus standartu:

LVS EN 13084-7:2013 – Brīvi stāvošie dūmeņi. 7.daļa: Izstrādājumu tehniskie noteikumi cilindriskām tērauda detaļām pielietojumam viensienas tērauda dūmeņos un tērauda oderējumos.

Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējai inspicēšanai, nepārtrauktai uzraudzībai, novērtēšanai un pārbaudei tiek izmantota 2+ sistēma.