SPECIĀLISTU SERTIFICĒŠANAS CENTRS

SIA “Sertifikācijas centrs” Speciālistu Sertificēšanas centrs (saīsināti – SSC) ir dibināts 2012. gadā ar mērķi sertificēt dažādu nozaru speciālistus atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu, ka speciālisti būtu savas jomas eksperti, un spētu uzturēt nemainīgu sava darba kvalitāti.

Šobrīd sertificējam sekojošus speciālistus:

  • Metinātāju un metināšanas operatori
  • Elektrotehniskā personāla sertificēšana
  • Kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšana
  • Mērniecības speciālistu sertificēšana