Personas datu aizsardzības speciālists

SIA “Sertifikācijas centrs” uzsāk apmācības jaunā mācību kursā “Personas datu aizsardzības speciālists”.

Apmācības, kas ir obligātas lai kārtotu pārbaudījumu Datu valsts inspekcijā datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšanai.

Kursi AKTUĀLI organizācijām – uzņēmumiem, pašvaldībām, valsts iestādēm, biedrībām u.c., kurām “Fizisko personu datu aizsardzības likums” uzliek par pienākumu iecelt pilnvaroto personu – personas datu aizsardzības speciālistu. Ar 2018. gada 25. maiju stājas spēkā jaunais Eiropas Parlamenta un Padomes regulējums, kas paredz stigrākas prasības personas datu aizsardzībā.

 

Kursu lektori ir pieredzējuši nozares specialisti:

  • Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas dibinātājs un valdes līdzpriekšsēdētājs, jurists, IT jomas eksperts un sertificēts datu aizsardzības specialists Arnis Puksts;
  • Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedre, juriste, IT jomas eksperte un sertificēta datu aizsardzības speciāliste Jūlija Terjuhana;
  • Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedre, vadībzinātņu maģistre un sertificēta CISM UN ISACA datu aizsardzības pārvaldniece Sintija Deruma.
  • Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedre, sertificēta datu aizsardzības speciāliste, juriste, pieredzējusi drošības procesu un migrācijas vadītāja Latvijas un starptautiskajā vidē Indra Markova.

SIA “Sertifikācijas centrs” – profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “PERSONĀLS” ir LR Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrēta izglītības iestāde un saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.80 „Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība” 4. un 5.punktu Datu valsts inspekcija ir piešķīrusi tiesības organizēt personas datu aizsardzības speciālista apmācības.


Atbildēt

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv