Lapas

Sertifikācijas cents saņēmis valsts pilnvarojumu zemes ierīkotāju un zemes kadastrālās uzmērīšanas speciālistu sertifikācijai

Ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.764 – Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam ar kuriem Sertifikācijas centrs SIA ir saņēmis pilnvarojumu –  zemes ierīkotāju un zemes kadastrālās uzmērīšanas speciālistus sertifikācijai.

Papildus jau iepriekš uzsāktajai ģeodēzijas speciālistu sertifikācijai ar 2017. gad aprīli uzsākam sertificēt zemes ierīkotāju un zemes kadastrālās uzmērīšanas speciālistus, līdz ar to varam piedāvāt pilnu klāstu mērniecības jomas speciālistu sertikācijā.

Sertificēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumiem Nr.1011 „Personas sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”.


Atbildēt

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv