Sertifikācijas cents saņēmis akreditāciju vēl vienā sertifikācijas sfērā

Sertifikācijas centrs SIA ir saņēmis Latvijas nacionālājā akreditācijas birojā (LATAK) lēmumu par sfēras paplašināšanu un ir akreditēts jaunā sfērā – Kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšana.

Šajā jomā sertificēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”.


Atbildēt

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv