Lapas

Sertifikācijas cents SIA saņēmis akreditāciju jaunā sertifikācijas sfērā

Sertifikācijas centrs SIA ir saņēmis Latvijas nacionālajā akreditācijas biroja (LATAK) akreditāciju  – Brīvi stāvoši dūmeņi

Šajā jomā sertificēšana notiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK prasībām V pielikuma 1.3.pants LVS EN 13084-7:2013 „Brīvi stāvoši dūmeņi. 7.daļa: izstrādājumu tehniskie noteikumi cilindriskām tērauda detaļām lietošanai viensienas tērauda dūmeņos un tērauda oderējumos”.


Atbildēt

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv