Akreditēsim jaunu sfēru

Sertifikācijas centrs ir iesniedzis Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) iesniegumu par sfēras paplašināšanu un plāno uzsākt sertificēt trīs jomu profesionāļus –  ģeodēzijas, zemes ierīkotāju un zemes kadastrālās uzmērīšanas speciālistus.

Šajā jomā sertificēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 1011 „Personas sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”.


Atbildēt

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv