Paplašinām darbības sfēras

SIA Sertifikācijas centrs ir iesniedzis Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) iesniegumu par sfēras paplašināšanu – Kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšana.

Šajā jomā sertificēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”.


Atbildēt

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv