ES apstiprina visaptverošos mākslīgā intelekta noteikumus!

Vai dzirdējāt jaunākās ziņas? Eiropas Savienība 2024 gada 21. maijā oficiāli apstiprināja pasaulē pirmos visaptverošos mākslīgā intelekta (MI) noteikumus – MI aktu! Šis likums paredz harmonizēt MI lietošanu Eiropā un būs saistošs uzņēmējiem arī Latvijā.

Kas ir MI akts?

MI akts balstās uz riska novērtējuma pieeju. Jo lielāks ir MI sistēmas risks kaitēt cilvēkam un kopumā sabiedrībai, jo stingrāki noteikumi tai jāievēro. Mērķis ir veicināt drošu un uzticamu MI attīstību ES tirgū, vienlaikus ievērojot cilvēku pamattiesības un veicinot inovācijas.

Inovāciju potenciāls uzņēmējiem

Un tieši inovācijas jomā MI var būt īsts produktivitātes risinājums uzņēmējiem! Tikai iedomājieties – ar MI jūs varētu izstrādāt hiperpielāgotas kampaņas, kas meklētu jaunus klientus gan Latvijā, gan eksporta tirgos. Vai izmantot MI, lai automatizētu biznesa procesus, ietaupot jums laiku un naudu. Jūs pat varētu izmantot MI, lai analizētu lielus datu kopumus un atklātu anomālijas pārdošanas vai uzskaites datos.

Kas vēl ir ietverts MI aktā?

Zema riska MI sistēmām būs jāievēro tikai pamata pārredzamības prasības. Tomēr augsta riska sistēmām, piemēram, tām, kas tiek izmantotas veselības aprūpē, finanšu sektorā, sakaru infrastruktūrā būs nepieciešama sertifikācija un jāatbilst daudzām drošības normām, pirms MI uzņēmums vēlēsies izmantot ES teritorijā.

Dažas MI izmantošanas prakses ir vienkārši aizliegtas, jo tās ir pārāk riskantas. Piemēram, sistēmas cilvēku sociālajai vērtēšanai, videonovērošanai, rīcības prognozēšanai, pamatojoties uz cilvēku profilēšanu.

Īpašie noteikumi vispārējiem MI modeļiem

Arī lielajiem MI modeļiem (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot), kas kļūst arvien populārāki, ir īpaši noteikumi. Riskantie modeļi būs pakļauti stingrākai kontrolei.

Lai nodrošinātu šo noteikumu izpildi, tiek izveidota MI biroja struktūra Eiropas Komisijas ietvaros, kopā ar zinātnisko ekspertu paneli un dalībvalstu konsultatīvajām padomēm. Uzņēmumi, kas pārkāpj noteikumus, var saskarties ar ievērojamām naudassodiem.

Inovācijas draudzīgums

Tomēr, likums nav tikai noteikumi un ierobežojumi. Tas cenšas būt inovāciju draudzīgs, ļaujot veidot “MI drošās smilškastes” radošai izstrādei, drošai jaunās MI tehnoloģijas testēšanai un attīstībai. Pētnieciskiem nolūkiem likums neliek nekādus ierobežojumus. Tas neskar (neierobežo) arī militāro attīstību un sabiedrības drošības nodrošināšanu.

Noslēgumā

Šajās dienās MI Akts ( EU AI Act) tiks publicēts ES Oficiālajā vēstnesī un stāsies spēkā pēc 20 dienām. Eiropas Savienība ir radījusi pilnīgāko MI pārvaldības likumdošanu un šobrīd tā ir kā paraugs  citām valstīm. To atzīmēja un vadlīnijas tālākai drošai MI izmantošanai apņēmās ievērot lielākie MI izstrādātāji Seulas konferencē: tai skaitā Google, Meta, Mistral, Microsoft, Antropic, Open AI. Tas ir liels sasniegums un pirmais šāda veida likums pasaulē. Mērķis? Nodrošināt, ka MI attīstās droši, ētiski un saskaņā ar cilvēktiesībām. MI revolūcija ar Eiropas vērtībām!

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv