Sertifikācijas centrs ir kļuvis par pilntiesīgu dzelzceļa reģistra biedru

SIA Sertifikācijas centrs kopš šī gada 01. februāra ir pilntiesīgs starptautiskā tiešsaistes reģistra en15085.net biedrs. Tas nozīmē, ka mūsu izdotie EN ISO 15085 sertifikāti tiek iekļauti reģistrā un atzīti starptautiskā līmenī, atbilstoši DVS augstajiem kvalitātes kritērijiem.

SIA Sertifikācijas centrs has been a full member of the international online register en15085.net since February 1 this year. This means that the EN ISO 15085 certificates we issue are included in the register and recognized internationally, in accordance with the high quality criteria of DVS.

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv