Mērnieku pārreģistrācija

  • 2019. gada 29. augustā SIA ‘’Mācību un konsultāciju centrs ABC’’ Sertificēšanas birojs kā likvidējamā sertificēšanas institūcija nosūtījusi informatīvu vēstuli par savas pastāvēšanas beigām sertificētām personām, kurām tā izsniegusi sertifikātu;
  • visām SIA ‘’Mācību un konsultāciju centrs ABC’’ Sertificēšanas birojā sertificētām personām līdz 2019. gada 29. oktobrim jāpārreģistrējas jaunajā sertificēšanas institūcijā;
  • SIA ‘’Mācību un konsultāciju centrs ABC’’ Sertificēšanas biroja izsniegtie sertifikāti zaudēs spēku:
    • līdz ar SIA ‘’Sertifikācijas centrs’’ izsniegto jauno sertifikātu;
    • neveicot pārreģistrāciju citā sertificēšanas institūcijā(sertifikāts spēkā 3 (trīs) mēnešus no dienas, kad saņemta informācija par sertificēšanas institūcijas likvidāciju (29.11.2019.).

Sertificētām personām nepieciešamie pārreģistrācijas dokumenti:

  • iesniegums SIA ‘’Sertifikācijas centrs’’ kā LATAK akreditētai un Eiropas Savienības paziņotai (notificētai) sertificēšanas institūcijai par pārreģistrēšanos(zemāk pielikumā aizpildīts paraugs);
  • vēstule no sertificētās personas SIA ‘’Mācību un konsultāciju centrs ABC’’ Sertificēšanas birojam par pārreģistrēšanos SIA ‘’Sertifikācijas centrs’’.

Sīkāk šeit: http://www.persc.lv/lv/pages/mernieku-parregistracija


Atbildēt

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv