Sertifikācijas cents saņēmis akreditāciju jaunā apjomīgā sfērā

Sertifikācijas centrs ir saņēmis Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditāciju –  ģeodēzijas, zemes ierīkotāju un zemes kadastrālās uzmērīšanas speciālistus.

Šobrīd uzsākam sertificēt ģeodēzijas speciālistus.

Šajā jomā sertificēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 1011 „Personas sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”.


Atbildēt

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv