You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Biznesa klientiem

SIA "Mācību un konsultāciju centra ABC" mērķis ir veidot ilgtermiņa sadarbību, izprotot klientu mācību vajadzības un atbilstoši tām nodrošināt mūsdienīgus un kvalitatīvus mācību risinājumus, lai sekmētu attīstību un izaugsmi.

Zināšanu un prasmju apguvei piedāvājam kvalitatīvas apmācību programmas, kas veidotas, ievērojot jaunākās biznesa tendences, konkrēta uzņēmuma darba specifiku un klienta idividuālās vajadzības, kā arī piesaistot pieredzes bagātus, kvalificētus un savā nozarē novērtētus biznesa profesionāļus.

Izvēloties sadarboties ar Mācību un konsultāciju centra ABC, Jūs iegūsiet uzticamu un kompetentu konsultantu, kurš ieteiks un palīdzēs pasniedzēju izvēlē, kā arī sniegs konsultācijas efektīvas mācību programmas izstrādē, ja organizēsiet apmācības, izmantojot savus resursus. Konsultants palīdzēs izzināt Jūsu mācību vajadzības, kā arī sniegs informāciju par efektīvakajiem mācību risinājumiem, piemērotākajiem pasniedzējiem un produktīvu mācību saturu. Mūsu uzdevums ir atvieglot Jūsu darbu palīdzot atrast un piesaistīt atbilstošākos resursus mācību realizēšanā, kas ir:

  • Pasniedzēji
  • Telpas
  • Mācību temati un mācību programma
  • Finansējums

Sazināties ar mums