You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Bezdarbnieku statuss

Lai iegūtu bezdarbnieka statusu, Jums ir jādodas uz tuvāko Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāli neatkarīgi no Jūsu deklerētās dzīvesvietas. Vēlāk varēsiet mainīt sākotnēji izvēlēto NVA filiāli pēc nepieciešamības.

Bezdarbnieka un darba meklētāja statuss pavērs Jums vairākas iespējas, t.sk. iesaistīties NVA organizētajos apmācībās un nodarbinātības veicināšanas pasākumos, kā arī saņemt bezdarbnieku pabalstu.

Tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā ir personai, kura:

 • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu " Par valsts sociālo apdrošināšanu");
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • nav sasniegusi valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu;
 • neiegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, izņemot vakarskolu;
 • neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • nav pilnā valsts apgādībā.

Dodoties uz NVA, jāņem līdzi šādi dokumenti:

 • Pase, kurai nav beidzies derīguma termiņš.
 • Algas nodokļu grāmatiņa (ja tāda ir).
 • Izglītību apliecinoši dokumenti (lai varētu aizpildīt izglītības sadaļu bezdarbnieka lietā).
 • Reģistrēšanās laikā NVA darbinieks jautās par Jūsu vēlamo profesiju, kādu vēlaties iegūt. Ja datu bāzē būs Jūsu kvalifikācijai atbilstošs piedāvājums (vakance), Jūs par to informēs.

Lai sazinātos par kursiem zvanīt uz sekojošajiem numuriem:

VIDZEMES reģions Tālr.:26310756 - Cēsu,Valkas, Valmieras, Limbažu, Smiltenes, Siguldas, Rīgas, Jūrmalas, Ogres filiāles

KURZEMES, ZEMGALES reģions Tālr.: 26607438 - Ventspils, Liepājas, Saldus, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Olaines, Salaspils, Rīgas filiāles.

LATGALES reģions Tālr.: 25449719  - Alūksnes, Balvu, Madonas, Aizkraukles, Jēkabpils, Preiļu, Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils, Krāslavas filiāles.

Sazināties ar mums