You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Sūdzību un apelāciju kārtība

SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABCSertificēšanas birojs (turpmāk tekstā - Birojs), saskaņā ar „Sūdzību un apelāciju vadības procesu” izskata:

  • Sūdzības par Biroja darbību, par Biroja pieņemtajiem lēmumiem, par sertificētās personas profesionālo darbību – no apelācijas atšķirīga jebkuras organizācijas vai indivīda neapmierinātības izpausme sertifikācijas institūcijai attiecībā uz tās vai sertificētās personas darbībām, uz kuru tiek gaidīta atbilde.
  • Atbilstoši sūdzības veidam to izskata Biroja vadītājs, Valde, Sertificēšanas shēmas komiteja vai Personāla sertificēšanas padome.

Sūdzības izskatīšanas termiņš ir 30 dienas no tās saņemšanas.

  • Apelācijas – pretendenta, kandidāta vai sertificētas personas lūgums pārskatīt jebkuru lēmumu, kuru ir pieņēmusi sertifikācijas institūcija attiecībā uz viņas/viņa vēlamo sertifikācijas statusu.

Apelācijas kārtība noteikta katras jomas sertificēšanas shēmā.
Apelāciju izskatīšanas termiņš ir 30 dienas no tās saņemšanas.

Visas sūdzības un apelācijas, noformējot atbilstošā iesniegumā, iesniedzamas Birojā: Blaumaņa iela 5a – 5, Rīga, LV-1011 vai e-pasts: sb@abc.edu.lv.