You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

„Trimbe Express 2014” seminārs

SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojs aicina Jūs pieteikties un apmeklēt „Trimbe Express 2014” semināru.

vairāk

Grozījumi MK noteikumos Nr.1019 un Nr.263

Aicinām sertificētās personas ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā un potenciālos kandidātus iepazīties ar Ministru kabineta noteikumu grozījumiem, kas stājās spēkā...

vairāk