You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Grozījumi MK noteikumos Nr.1019 un Nr.263

Aicinām sertificētās personas ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā un potenciālos kandidātus iepazīties ar Ministru kabineta noteikumu grozījumiem, kas stājās spēkā...

vairāk