You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Mērnieka apliecība

Sākot ar 2015. gada aprīli, piedāvājam jaunu pakalpojumu – „Mērnieka apliecība” izgatavošanu, kas piesaistīta spēkā esošam sertifikātam attiecīgā jomā. Mērnieka apliecībai var pieteikties jebkura SIA...

vairāk

Mērnieku 2014. gadā veikto darbu sarakstu iesniegšana

 Atgādinām, ka Sertificētajām personām, mērniecības jomā,  līdz 2015. gada  1. februārim Sertificēšanas birojā jāiesniedz 2014. gada veikto darbu saraksts un spēkā esoša apdrošināšanas polise.Forma...

vairāk

Ziemassvētku darba laiks

Informējam, ka no 2014. gada 22. decembra līdz 2015. gada 04.janvārim SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”  Sertificēšanas biroja darbinieki dodas Ziemassvētku brīvdienās.Atgriezīsimies jau...

vairāk

Sertificēšanas birojam pagarināta akreditācija līdz 02.06.2019

Šī gada maijā Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veica resertifikācijas vizīti SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojā. Resertifikācijas process ir noslēdzies un ir...

vairāk

„Trimbe Express 2014” seminārs

SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojs aicina Jūs pieteikties un apmeklēt „Trimbe Express 2014” semināru.

vairāk