You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšana

Aicinām kompetentos darba aizsardzības speciālistus pieteikties sertificēšanas eksāmenam . Piedāvājam iespēju vienoties par izdevīgāko eksāmena kārtošanas laiku un dalīto maksājumu. Pieteikšanās pa...

vairāk

Mērnieku 2015. gadā veikto darbu sarakstu iesniegšana

   Atgādinām, ka Sertificētajām personām, mērniecības jomā,  līdz 2016. gada  1. februārim Sertificēšanas birojā jāiesniedz 2015. gada veikto darbu saraksts un spēkā esoša apdrošināšanas polise.Forma...

vairāk

Ziemassvētku darba laiks

Informējam, ka no 2015. gada 21. decembra līdz 2016. gada 03.janvārim SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”  Sertificēšanas biroja darbinieki dodas Ziemassvētku brīvdienās.Atgriezīsimies jau...

vairāk

Konference energoauditoriem

Messe Berlin GmbH pārstāvniecība Latvijā informājusi mūs kā sertificēšanas biroju par konferences iespējām energoauditoriem.

vairāk

Energoauditoru sertificēšana

Sertificēšanas birojs 2014. gada 10. jūnijā saņēmis Ekonomikas ministrijas vēstuli, ar kuru Ekonomikas ministrija uzdevusi Birojam veikt personas, kuras griežas birojā ar iesniegumu par sertifikāta...

vairāk