You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšana

2018.gada 05.septembrī plkst.11:00 Blaumaņa ielā 5A-5, Rīgā, norisināsies kompetentos darba aizsardzības speciālistu sertificēšana. Vairāk informācijas "Kompetento darba aizsardzības...

vairāk

Sertificēšana

2018.gada 11.septembrī plkst.10:00 Blaumaņa ielā 5A-5, Rīgā, norisināsies mērnieku sertificēšana. Iespējams sertificēties:- zemes ierīcības darbu veikšanai;- zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu...

vairāk

Pilnvara sertifikāta saņemšanai

Gadījumā, ja pašai sertificētai personai nav iespēja klātienē saņemt sertifikātu, to var saņemt cita persona, uzrādot notariāli apstirpinātu pilnvaru.

vairāk

Kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšana

Aicinām kompetentos darba aizsardzības speciālistus pieteikties sertificēšanas eksāmenam, kas notiks 25.07.2018. Blaumaņa ielā 5A-5, Rīga. Pieteikties iespējams sūtot e-pastu uz sb@abc.edu.lv vai...

vairāk

Par valsts nodevas atcelšanu

Sertificēšanas birojs saņēmis informāciju no Valsts zemes dienesta, ka ir stājušies spēkā grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, Zemes ierīcības likumā un Ģeotelpiskās informācijas...

vairāk