You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Sertificēšana

2018.gada 11.septembrī plkst.10:00 Blaumaņa ielā 5A-5, Rīgā, norisināsies mērnieku sertificēšana.

Iespējams sertificēties:
- zemes ierīcības darbu veikšanai;
- zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai;
- ģeodēzisko darbu veikšanai.

Septembrī ir arī paredzēta darba aizsardzības speciālistu sertificēšana un energoauditoru sertificēšana! Konkrēti datumi tiks izziņoti tuvķajā laikā.


Vairāk informācijas "Mērnieku sertificēšana" http://sertificesana.lv/sertificesanas-birojs/sertificesanas-jomas.html vai pa tālruni 26332356, vai e-pastā sb@abc.edu.lv