You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Pilnvara sertifikāta saņemšanai

Gadījumā, ja pašai sertificētai personai nav iespēja klātienē saņemt sertifikātu, to var saņemt cita persona, uzrādot notariāli apstirpinātu pilnvaru.