You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Par MK 1011 izmaiņām (mērnieku sertificēšana un uzraudzība)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 100. punktu, Tieslietu ministrijā tiek rīkota starpministriju (starpinstitūciju) sanāksme par precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”.

Šajā sanāksmē plāno piedalīties arī Sertificēšanas biroja pārstāvji, lai varētu informēt mērniekus par gaidāmajām izmaiņām.