You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Mērniecības sapulces

Tiek organizētas mērniecības nozares pārstāvju tikšanās, lai izveidotu  priekšlikumus mērniecības nozares koncepcijas izstrādei. Tika izveidotas vairākas darba grupas, katra no grupām stādā savu jautājumu attīstīšanā.

Nākamā sapulce 19.02.2019.