You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Izmaiņas energoauditoru sertificēšanā

2018.gada 01.decembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 531 Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā, kas nosaka nosaka neatkarīga eksperta kompetences prasības, kompetences apliecināšanas un profesionālās darbības uzraudzības kārtību, neatkarīga eksperta reģistrācijas kārtību, reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību, un kārtību, kādā veic samaksu par neatkarīga eksperta kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību, kā arī saņemto līdzekļu izmantošanas kārtību.