You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Informācija energoauditoriem

SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojs informē, ka ar Ekonomikas ministriju ir saskaņots Deleģējuma līgums, kas atbilstoši 06.12.2012. likumam “Ēku energoefektivitātes likuma”...

vairāk

Par MK 1011 izmaiņām (mērnieku sertificēšana un uzraudzība)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 100. punktu, Tieslietu ministrijā tiek rīkota starpministriju (starpinstitūciju) sanāksme...

vairāk

Mērniecības sapulces

Tiek organizētas mērniecības nozares pārstāvju tikšanās, lai izveidotu  priekšlikumus mērniecības nozares koncepcijas izstrādei. Tika izveidotas vairākas darba grupas, katra no grupām stādā savu...

vairāk

Izmaiņas energoauditoru sertificēšanā

2018.gada 01.decembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 531 Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā, kas...

vairāk

Septembrī sertificētās personas

2018.gada septembrī SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" Sertificēšanas birojs veica divu neatkarīgu ekspertu ēku energoegektivitātes jomā sertificēšanu, viena mērnieka sertificēšanu un...

vairāk