You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Apmaksas kārtība

CENRĀDIS

Sertificēšanas maksa mērniecības jomā (ģeodēzijas, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā)

Sertificēšanas un uzraudzības maksa sertificējoties vienā mērniecības jomā

Pakalpojums

EUR (bez PVN)

Sertificēšana vienā jomā 1

70,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (1. gads)

80,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (2. gads)

80,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (3. gads)

80,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (4. gads)

80,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (5. gads)

80,00

Kopējā pakalpojuma maksa vienā jomā

470,00

 

Sertificēšanas un uzraudzības maksa sertificējoties divās mērniecības jomās vienlaicīgi

Pakalpojums

EUR (bez PVN)

Sertificēšana divās jomās vienlaicīgi 1

130,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (1. gads) *

125,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (2. gads) *

125,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (3. gads) *

125,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (4. gads) *

125,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (5. gads) *

125,00

Kopējā pakalpojuma maksa divās jomās

755,00

* t.sk. otrās jomas uzraudzības maksa 45 EUR gadā

 

 

Sertificēšanas un uzraudzības maksa sertificējoties trijās mērniecības jomās vienlaicīgi

Pakalpojums

EUR (bez PVN)

Sertificēšana trijās jomās vienlaicīgi 1

190,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (1. gads) *

170,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (2. gads) *

170,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (3. gads) *

170,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (4. gads) *

170,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (5. gads) *

170,00

Kopējā pakalpojuma maksa trijās jomās

1040,00

* t.sk. otrās un trešās jomas uzraudzības maksa 45 EUR gadā par katru jomu

 

 

Pakalpojums

EUR (bez PVN)

Atkārtots sertificēšanas eksāmens vienā jomā (ja eksāmens nav nokārtots otrajā reizē)

40,00

 

Resertificēšanas (Sertifikāta derīguma termiņa pagarinājums pēc tā derīguma termiņa beigām, bez atkārtota sertificēšanas eksāmena) un uzraudzības maksa vienā mērniecības jomā

Pakalpojums

EUR (bez PVN)

Resertificēšana vienā jomā 6

35,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (1. gads)

80,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (2. gads)

80,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (3. gads)

80,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (4. gads)

80,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (5. gads)

80,00

Kopējā pakalpojuma maksa vienā jomā (bez papildus maksas par pārkāpumiem)

435,00

 

Resertificēšanas (Sertifikāta derīguma termiņa pagarinājums pēc tā derīguma termiņa beigām, bez atkārtota sertificēšanas eksāmena) un uzraudzības maksa divās mērniecības jomās vienlaicīgi

Pakalpojums

EUR (bez PVN)

Resertificēšana divās jomās vienlaicīgi 6

70,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (1. gads) *

125,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (2. gads) *

125,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (3. gads) *

125,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (4. gads) *

125,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (5. gads) *

125,00

Kopējā pakalpojuma maksa divās jomās (bez papildus maksas par pārkāpumiem)

695,00

* t.sk. otrās jomas uzraudzības maksa 45 EUR gadā

 

 

Resertificēšanas (Sertifikāta derīguma termiņa pagarinājums pēc tā derīguma termiņa beigām, bez atkārtota sertificēšanas eksāmena) un uzraudzības maksa trijās mērniecības jomās vienlaicīgi

Pakalpojums

EUR (bez PVN)

Resertificēšana trijās jomās vienlaicīgi 6

105,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (1. gads) *

170,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (2. gads) *

170,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (3. gads) *

170,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (4. gads) *

170,00

Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (5. gads) *

170,00

Kopējā pakalpojuma maksa trijās jomās (bez papildus maksas par pārkāpumiem)

955,00

* t.sk. otrās un trešās jomas uzraudzības maksa 45 EUR gadā par katru jomu

 

 

Papildus maksa par iepriekšējā sertifikāta derīguma periodā konstatētajiem pārkāpumiem(tiek pieskaitīta resertificēšanas maksai)

 

EUR (bez PVN)

Papildus maksa par vienu pārkāpumu (bez pārrunām ar ekspertu)

20,00

Papildus maksa par katru pārkāpumu (2 – 3 pārkāpumi) (ar pārrunām ar ekspertu)

25,00

Papildus maksa par katru pārkāpumu (4 un vairāk pārkāpumi) (ar pārrunām ar ekspertu)

30,00

 

Ministru kabineta 2019. gada 15. janvāra noteikumiem Nr. 26
Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā kompetences novērtēšanas un profesionālās darbības uzraudzības maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN
(e
uro)1

Cena ar PVN
(e
uro)

1.

Kompetences novērtēšana

viena darbības joma

vienai personai

214,96

0

214,96

2.

Profesionālās darbības uzraudzība

viena darbības joma

vienai personai gadā

216,62

0

216,62

Piezīme.

1Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

 

Sertificēšanas maksa kompetentiem darba aizsardzības speciālistiem

 

Pakalpojums

EUR (bez PVN)

Sertificēšana 1

140,00 *

 * Iespēja maksāt dalītā maksājumā

 

Pakalpojums

EUR (bez PVN)

Atkārtots sertificēšanas eksāmens (ja eksāmens nav nokārtots pirmajā reizē)

90,00

 

Citi pakalpojumi

 

Pakalpojums

EUR

(bez PVN)

Sertifikāta dublikāta izsniegšana sertifikāta nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā

25,00

Tikai profesionālās kompetences novērtēšana mērniecības jomā

30,00

Tikai profesionālās kompetences novērtēšana vienā energoefektivitātes jomā

60,00

Tikai profesionālās kompetences novērtēšana divās energoefektivitātes jomā

100,00

Tikai profesionālās kompetences novērtēšana darba aizsardzības jomā

30,00

Sertificētas personas apliecības izgatavošana (ID karte)

7,00

 

1 Sertificēšanas maksā iekļauti izdevumi par pretendenta dokumentu izskatīšanu, sertificēšanas eksāmena organizēšanu un sagatavošanu, ekspertu piesaisti, sertificēšanas lēmuma pieņemšanu un sertifikāta sagatavošanu.

 

2 Uzraudzības maksā iekļauti izdevumi par sertificētās personas ikgadējo profesionālās darbības uzraudzību, sūdzību izskatīšanu, ekspertu piesaisti, lēmumu pieņemšanu par uzraudzības, t.sk. sūdzību izskatīšanas rezultātiem, par sertificēto personu reģistra uzturēšanu.

 

3 Resertificēšanas (Sertifikāta derīguma termiņa pagarinājums pēc tā derīguma termiņa beigām, bez atkārtota sertificēšanas eksāmena) maksā iekļauti izdevumi par dokumentu izskatīšanu, profesionālās darbības kvalitātes apliecinājumu pieprasījumu no neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā reģistra uzturētāja, ekspertu piesaisti, resertificēšanas lēmuma pieņemšanu un sertifikāta sagatavošanu.

 

4 Resertificēšanas (Sertifikāta derīguma termiņa pagarinājums pēc tā derīguma termiņa beigām, ar atkārtotu sertificēšanas eksāmenu) maksā iekļauti izdevumi par dokumentu izskatīšanu, profesionālās darbības kvalitātes apliecinājumu pieprasījumu no neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā reģistra uzturētāja, resertificēšanas eksāmena organizēšanu un sagatavošanu, ekspertu piesaisti, resertificēšanas lēmuma pieņemšanu un sertifikāta sagatavošanu

 

5 Maksas pakalpojumā par neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā profesionālās darbības uzraudzību atbilstoši normatīvajiem aktiem, t.sk. sūdzību izskatīšanu, iekļauti izdevumi par ekspertu piesaisti, lēmumu pieņemšanu par uzraudzības un sūdzību izskatīšanas rezultātiem, pārkāpumu uzskaites punktu reģistra uzturēšanu, lietu atkārtotu izskatīšanu pēc pārkāpumu novēršanas. Maksa par pakalpojumu tiks noteikta katrā konkrētā gadījumā, ņemot vērā eksperta darba stundas izcenojumu, veicamā darba apjomu, lēmumu par profesionālās darbības uzraudzības rezultātiem vai sūdzības izskatīšanas rezultātiem.

 

6 Resertificēšana (Sertifikāta derīguma termiņa pagarinājums pēc tā derīguma termiņa beigām bez atkārtota sertificēšanas eksāmena) maksā iekļauti izdevumi par dokumentu izskatīšanu, profesionālās darbības kvalitātes novērtējumu, ekspertu piesaisti, resertificēšanas lēmuma pieņemšanu un sertifikāta sagatavošanu.

 

 

Apstiprināts 2016. gada 11. oktobrī

 

 

Document edited with HTML-Cleaner.com

Apmaksas kārtība


Sertificēšanas biroja

pakalpojumu samaksas kārtība

 

 • SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas biroja pakalpojumu cenu nosaka pamatojoties uz komercdarbības principiem.

 • Pakalpojumu Cenrādi apstiprina SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Valde.

 • Samaksu jāveic ar pārskaitījumu. Maksājumu dokumentā jānorāda: vārds, uzvārds, personas kods, par sertificēšanu.

 • Bankas rekvizīti: AS Citadele banka, kods PARXLV22, konts: LV16PARX0013691760001, SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”, reģ.Nr. LV45403009746

 • Samaksā iekļauti dokumentu pieņemšanas, lietvedības, novērtēšanas, eksaminēšanas, sertifikāta sagatavošanas un uzraudzības sertifikāta derīguma termiņa laikā izdevumi.

 • Gadījumā, ja pirmajā reizē pārbaudes eksāmenā Kandidāts nav saņēmis pozītīvu novērtējumu, atkārtota eksāmena kārtošana atkārtoti, pieļaujama saskaņā ar sertificēšanas shēmas kritērijiem un pakalpojumu cenrādī noteikto samaksas kārtību.

 • Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana uzskatāma par pilnu profesionālās kompetences atbilstības novērtēšanas un sertificēšanas procesu un tā cena ir noteikta pakalpojumu cenrādī.

 • Neatkarīgiem ekspertiem energoefektivitātes jomā un kompetentajiem darba aizsardzības speciālistiem samaksa par sertificēšanas pakalpojumiem veicama vienā maksājumā.

 • Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas un ģeodēzijas darbu speciālistiem pakalpojuma apmaksas kārtība tiek atrunāta līgumā par sertificēšanas pakalpojumiem.

  • Sertificētā persona ir tiesīga apmaksāt pilnu pakalpojuma cenu vienā maksājumā.

  • Sertificētā persona un SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojs var vienoties par dalītu sertifikācijas pakalpojuma maksas samaksu.

  • Pirmais maksājums tiek noteikts ne mazāks, kā sertifikācijas maksas un pirmā ikgadējā profesionālās uzraudzības gada maksas apmērā.

  • Atlikušo daļu par ikgadējo profesionālās darbības uzraudzību maksā atbilstoši līguma par sertifikācijas pakalpojumiem nosacījumiem, bet ne retāk, kā reizi gadā par nākošo uzraudzības gadu.

 

 

Apstiprināts 2017. gada 9.janvārī