Zināšanas.
Pieredze.
Attīstība.
SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojs ir 2010. gada 25. februārī Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta personāla sertificēšanas institūcija (reģistrācijas Nr.S3-420).
Personāla sertificēšana atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām.
Biroja darbības sistēmas vadība, procesu norises gaita un rezultāts apmierina visas iesaistītās puses un atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 un saistošo LR normatīvo aktu un prasībām.
Darbības pamatprincipi
TiesiskumsStingri ievērot noteiktās procedūras, kas balstītas uz normatīvo aktu un standarta prasībām.
ĒtikaIevērot Biroja darbības politiku, darbības ētiku, procesu aprakstus un darba metodes attiecībā uz vienlīdzības principu ievērošanu, neietekmējamību un interešu konflikta nepieļaušanu.
KompetenceNodrošināt ar administratīvo darbību, profesionālās kompetences novērtēšanu un sertificēšanas procesu saistīto sūdzību izskatīšanu, kā arī pieņemto lēmumu pārsūdzēšanu.
Struktūra