You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Vadītāju apmācība

Vadītāju iemaņu treniņkurss

Vadītājiem ir būtiska loma uzņēmuma attīstībā un panākumos. Dažādu veidu apmācībās attīstītās vadītāja īpašības un prasmes, iemaņas komandas gara veidošanai, rezultātu sasniegšanai un veiksmīgai komunikācijai ar darbiniekiem.

vairāk

Stratēģiskā plānošana un vadība

Stratēģija ir māksla vadīt organizāciju. Kā katram vadītājam un arī katram līderim neatkarīgi no tā, cik augstā amatā tas atrodas, viņam ir konkrēti uzdevumi un konkrētas funkcijas, kuras jāpilda. Arī stratēģiskajam līderim ir jāveic...

vairāk

Vadītāju iekšējo resursu attīstības treniņkurss

Treniņa programma sastādīta tā, lai atraisītu tā dalībnieku potenciālu, ļautu katram iepazīt savas stiprās puses un to, kas vēl būtu jāpilnveido, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī rast jaunu pielietojumu jau zināmajam, bet,...

vairāk