You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Ugunsdrošības apmācības

Latvijas likumdošana paredz, ka, par ugunsdrošību atbildīgajai personai/darbiniekam, nepieciešama profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai apmācība ugunsdrošības jomā.

Ugunsdrošība un aizsardzība (20 stundas):

 • prasību apskatīšana ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomās
 • praktiskās nodarbības
 • noslēguma pārbaudījums

Temati:

 • Degšanas process. Vielu un materiālu ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība
 • Vispārīgās ziņas par ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
 • Ugunsdrošības noteikumu prasības
 • Vispārīgās ziņas par ugunsdzēsības ūdensapgādi
 • Vispārīgās ziņas par ugunsaizsardzības sistēmām
 • Ugunsgrēku dzēšana ar ugunsdzēsības aparātiem (teorija, prakse).
 • Ugunsdrošības nodrošināšanas un darba organizēšanas pamatprincipi.
 • Noslēguma pārbaudījums - ieskaite

Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību un atbildīgajiem darbiniekiem (160 stundas):

 • Kursi sagatavo par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās.
 • Pēc izglītības programmas apguves izglītojamais saņem valsts atzītu izglītības dokumentu – Apliecību par profesionālās pilnveides izglītības ieguvi

Temati:

 • Ugunsdrošības profilakse
 • Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu taktika un tehniskais nodrošinājums
 • Praktiskās mācības