You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Metināšana ar volframa elektrodu TIG

Lokmetināšana metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes (argons, hēlijs, to maisījumi) vidē. Metināšanā materiāla sakarsēšana un kausēšana tiek nodrošināta ar elektriskā loka palīdzību. Starp elektrodu un metināmo detaļu deg elektriskais loks. Pa gāzes sprauslu plūstošā aizsarggāze aizsargā izkausēto metālu no elektrodu gaisā esošo gāze iedarbības. Volframa nekūstošais elektrods ir novietots gāzes sprauslas vidū. Aizsarggāzes galvenais uzdevums TIG metināšanā ir aizsargāt karstās un izkusušās metināmā metāla daļas, kā arī pildmateriālu un elektrodu no nevēlamās atmosfēras gaisa ietekmes. TIG metināšanas veidu plaši izmanto montāžas darbos, remontdarbos, dizaina darbnīcās.

Kursa mērķis: Izglītības procesā sniegt izglītojamiem zināšanas un prasmes par darba tehnoloģiju metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes (TIG), metināšanas iekārtām, izmantojamiem metināšanas palīgmateriāliem.

Mācību ilgums: 160 stundas

Kursa programma:
- Lokmetināšanas (TIG) tehnoloģija;  
- Materiālmācība;
- Rasēšanas pamati;
- Darba drošība, elektrodrošība un ugunsdrošība;
- Noslēguma pārbaudījums.

Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību


 

Mācību ilgums: 480 stundas

Kursa programma:
Profesionālie mācību priekšmeti:
- Lokmetināšanas darbu  tehnoloģija;
- Rasēšanas pamati 
- Darba drošība, ugunsdrošība, vides aizsardzība;
- Materiālu mācības pamati;
- Datoru lietošanas pamati;
- Lietišķās saskarsmes pamati;

Praktiskās mācības:
- Metināšana;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

 

Ieguvumi:
- Izpratne profesionālajā terminoloģijā (svešvalodā) un datoru lietošanas pamatos;
- Iemaņas saslēgt metināšanas posteņa iekārtu, aparatūru un aprīkojumu;
- Spēja vizuāli noteikt metināto šuvju defektus, novērtēt un novērst tos, izvēlēties nepieciešamo volframa elektroda marku un diametru, kā arī piedevstieples vai stieņa marku un diametru;
- Prasmes patstāvīgi regulēt metināšanas darba režīmus, metināt lokšņu un cauruļu konstrukcijas apakšējā un vertikālajā pozīcijā;
- Apmācību laikā gūtās zināšanas un prasmes tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē.

TIG metināšanas priekšrocības:
- Ļoti augsta metinājuma kvalitāte;
- Nav sārņu un praktiski arī šļakatu;
- Var izmantot dažādās metināšanas pozīcijās un šuvju konfigurācijās.

TIG metināšanas trūkumi:
- Ierobežots metināšanas ātrums