You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Rokas lokmetinātājs (MMA - manual metal arc)

Metināšanas procesā tiek izmantots kūstošais elektrods ar dažādu pārklājumu veidiem. Veidojoties elektriskajam lokam starp elektrodu un metināmo virsmu, sāk kust elektrods un tā pārklājums. Elektroda pārklājums kušanas brīdī veido gāzu maisījumu ap elektrisko loku, kas aizsargā metināmo šuvi no atmosfēras gaisa, kā arī papildina metināmo šuvi ar dažādiem ķīmiskajiem elementiem. Ņemot vērā ļoti plašo metināšanas veida pielietojumu, elektrodu ražotāji izstrādā dažāda seguma elektrodus, kas paredzēti konkrētu darbu veikšanai – cauruļu metināšanai, speciālu metāla sakausējumu metināšanai vai zemūdens metināšanai. MMA metināšanas veidu pielieto remontdarbos, montāžas darbos, celtniecībā un lauksaimniecībā.

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes par darba tehnoloģiju rokas lokmetināšanā, metināšanas iekārtām, izmantojamiem metināšanas palīgmateriāliem.

Mācību periods: 160 stundas

Kursa programma:
- Rokas lokmetinātāja (MMA) metināšanas tehnoloģija;     
- Materiālmācība;
- Rasēšanas pamati;
- Darba aizsardzība, elektrodrošība un ugunsdrošība;
- Noslēguma pārbaudījums.  

Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālo pilnveides izglītību

 

Mācību ilgums: 480 stundas

Kursa programma:
Profesionālie mācību priekšmeti:
- Rokas lokmetināšanas darbu tehnoloģija, iekārtas, aparatūra un aprīkojums;
- Materiālu mācības pamati;
- Rasēšanas pamati;
- Elektrodrošība;
- Darba drošība un aizsardzība;
- Datoru lietošanas pamati;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Ieguvumi:
- Izpratne profesionālajā terminoloģijā (svešvalodā) un datoru lietošanas pamatos;
- Iemaņas saslēgt metināšanas posteņa iekārtu, aparatūru un aprīkojumu;
- Spēja vizuāli noteikt metināto šuvju defektus, novērtēt un novērst tos, izvēlēties elektrodus dažādu materiālu metināšanai, ieregulēt metināšanas darba režīmus;
- Prasmes patstāvīgi strādāt ar dažāda tipa rokas lokmetināšanas iekārtām (līdzstrāvas, maiņstrāvas), metinot lokšņu un cauruļu konstrukcijas apakšējā un vertikālajā pozīcijā;
- Apmācību laikā gūtās zināšanas un prasmes tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē.