You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

OAW - Gāzmetinātājs

Gāzes metināšanā tiek izmantota deggāze un skābeklis. Gāzes metināšanā savienojamās virsmas tiek izkausētas pateicoties liesmas temperatūrai. Kā deggāze parasti tiek lietots acetilēns (reizēm propāns), kas tiek sadedzināts tīrā skābeklī, radot liesmas temperatūru līdz 3200ºC. Atkarībā no tā, kāds materiāla biezums jāmetina, tiek izvēlēts atbilstoša izmēra gāzes deglis. Gāzmetināšanas veidu izmanto remontdarbos, kas saistīti ar santehniku, siltumtehniku un cauruļvadu montēšanu.

Kursa mērķis: Izglītības procesā sniegt izglītojamiem zināšanas un prasmes par darba tehnoloģiju gāzmetināšanā (OAW), metināšanas iekārtām, izmantojamiem metināšanas palīgmateriāliem.

Mācību ilgums: 160 stundas

Kursa programma:
- Gāzmetināšanas (OAW) tehnoloģija;     
- Materiālmācība;
- Rasēšanas pamati;
- Darba aizsardzība, elektrodrošība un ugunsdrošība;
- Noslēguma pārbaudījums.

Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītībuMācību ilgums:480 stundas

Kursa programma:
Profesionālie mācību priekšmeti:
- Gāzes metināšanas tehnoloģija;
- Materiālu mācības pamati;
- Rasēšanas pamati;
- Elektrodrošība;
- Darba drošība un aizsardzība;
- Datoru lietošanas pamati;
Praktiskās mācības:
- Metināšana;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēgumu pārbaudījums.

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība


Ieguvumi:
- Pēc sekmīgas programmas apguves, tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība, kas tiek atzīta ES dalībvalstīs, paverot starptautiskā darba tirgus iespējas;
- Izpratne profesionālajā terminoloģijā (svešvalodā) un datoru lietošanas pamatos;
- Iemaņas saslēgt metināšanas posteņa iekārtu, aparatūru un aprīkojumu;
- Spēja vizuāli noteikt metināto šuvju defektus, novērtēt un novērst tos, izvēlēties nepieciešamos piedevmateriālus;
- Prasmes patstāvīgi strādāt ar gāzmetināšanas iekārtām un aparatūru, regulēt metināšanas darba režīmus, metināt lokšņu un cauruļu konstrukcijas;
- Apmācību laikā gūtās zināšanas un prasmes tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē.

OAW gāzmetināšanas priekšrocības:
- Gāzes metināšana var tik realizēta gan ar stieples pievadīšanu, gan bez papildus pildmateriāla;
- Gāzes liesmu plaši izmanto arī lodēšanā un metāla griešanā.